ღრუბლებს მიღმა

 მონაწილეობენ: მელისა სიოზენი, ენპინ აქიურექი, მერალ ოქაი, ენპინ ატან დიუზიატანი, ხაქი ხალუქ ქიომერტი და სხვები