აკრძალული სიყვარული

1 სერია

2 სერია
            "},"enlarge":{"url":"/player/flowplayer.content-3.2.8.swf","bottom":0,"height":27,"width":29,"marginLeft":0,"backgroundColor":"#555555","borderRadius":0,"backgroundImage":"url(/images/controls-enlarge.png)","backgroundGradient":"none","right":43,"border":"0px solid #778899","borderColor":"#ffffff","opacity":1,"html":"            "},"makefulscreen":{"url":"/player/flowplayer.content-3.2.8.swf","bottom":0,"height":27,"width":42,"marginLeft":0,"backgroundColor":"#555555","borderRadius":0,"backgroundImage":"url(/images/controls-fullscreen.png)","backgroundGradient":"none","right":1,"border":"0px solid #778899","borderColor":"#000000","opacity":1,"html":"            "}},"canvas":{"backgroundColor":"#000000","backgroundGradient":"none"},"playerId":"player","playlist":[{"scaling":"fit","autoPlay":true,"smoothing":true,"originalHeight":0,"originalWidth":0,"provider":"pseudo","bufferLength":3,"autoBuffering":true,"urlResolvers":"bwcheck","duration":251,"seek":true,"rangeRequests":true,"bitrates":[{"url":"https://server4.intermedia.ge/vs/311/311408.flv","bitrate":300,"label":"დაბალი"},{"url":"https://server4.intermedia.ge/vm/311/311408.flv","bitrate":798,"label":"საშუალო","isDefault":true}]}]}">